050-5491509 info@leandermedia.nl

Uitgeverij Leander is een Groningse uitgeverij. Omdat wij in toenemende mate crossmediaal werken,
gebruiken we steeds vaker de naam Leander Media om dat aan te geven.
Met crossmediaal bedoelen wij het creatief combineren van
papieren en digitale publicaties voor een optimaal resultaat.

Actueel

In november 2015 zag ons kunstboek over de bouwkeramiek van Anno Smith het licht. Het meeste werk van hem is te vinden in de drie Noordelijke Provincies en stamt vooral uit de opbouwperiode 1945-1965. Auteur is kunsthistoricus Jaap Ekhart. Het Groninger Museum heeft een tentoonstelling over Anno’s vazen en bouwkeramiek ingericht (t/m 5 juni 2016). Het boek is daar op 26 november 2015 aangeboden aan Bea Smith, de 100-jarige weduwe van Anno. Zie www.annosmith.nl.

In september 2015 verscheen het eerste boek over de aardbevingen in Groningen, van de hand van Mike Tomale, journalist bij groningerkrant.nl. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of via www.bevingen.nl. Een must voor iedere Nederlander – politicus of niet – die is geïnteresseerd in de vraag hoeveel nevenschade hij bereid is te accepteren voor zijn gebruik van het Groningse aardgas in keuken, badkamer of bedrijf. Zie www.bevingen.nl.

Een glossy wijkmagazine, kan dat wel? Ja dat kan, juist in een tijd dat wijkkranten stuk voor stuk van het toneel verdwijnen. In het kader van ons project Thuis in uw wijk geven wij wijkgidsen uit – en sinds kort ook glossy wijkmagazines. Zo zag het Beijum Magazine het licht.

Digitaal of papier?
Ons bedrijf bestaat 25 jaar. Het accent ligt bij Leander op het publiceren van kranten, gidsen, boeken en magazines met maatschappelijke relevantie. Die lijn willen we ook de komende jaren voortzetten. Dat doen we in samenwerking met creatieve partners die nieuwe crossmediale wegen willen inslaan. 
Het gaat om de ideale communicatieve mix van papier & digitaal.